VVAK: Comgoed legt uit

Wat is het VVAK? Waarom is dit belangrijk voor akkerbouwbedrijven? En wat zijn de wijzigingen voor het seizoen van 2022? Comgoed is een leverancier van gecertificeerde compost en legt graag uit. Lees verder en ontdek het zelf.

Scroll voor meer
01

VVAK

Ieder jaar stelt het Akkerbouw Certificeringsoverleg (ACO) de VVAK-documenten voor het nieuwe teelt- en bewaarseizoen vast. Dit wordt op basis van signalen vanuit akkerbouwers, ketenpartijen en gecertificeerde instellingen gedaan. Het schema voor Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) wordt dus jaarlijks beoordeelt en de nieuwe eisen gaan in binnen een overgangstermijn van twee maanden na de publicatiedatum van de nieuwe documenten.

Wat is het VVAK?

Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) is ontstaan in 2005 door het samenvoegen van de Voedselveiligheidscertificaten (VVC’s) voor aardappelen, suikerbieten, industriegroente en granen, zaden en peulvruchten (GZP). Inhoudelijk verschilt VVAK niet veel van de afzonderlijke VVC’s met uitzondering van zetmeelaardappelen en suikerbieten. VVAK is dus eigenlijk een certificatieschema waaraan meer dan zevenduizend akkerbouwers deelnemen. Het VVAK betekende voornamelijk een vereenvoudiging, omdat alle eisen voor de diverse gewassen opgenomen zijn in één certificatieschema. Op het certificaat wordt dan ook vermeld voor welke van de gewassen het certificaat geldt.

De beheerder van VVAK is het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Daar hebben telers, afnemers, kwekers en loonwerkers zitting. Het systeem bestaat uit twee documenten: het handboek en de telershandleiding.

Hygiënecode

Sinds 2006 is het VVAK goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik van levensmiddelen. In 2008 is het VVAK goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als diervoeder. Hierdoor voldoen bedrijven met het VVAK-certificaat aantoonbaar aan de Europese hygiëne-eisen voor voedsel en diervoeder.

Keurcompost in 2022

De eisen voor compost zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. Gezien Keurcompost de normen voor verontreinigen in de nieuwe beoordelingsrichtlijn weer in lijn heeft gebracht met de eisen van het VVK, blijft Keurcompost Klasse A toegestaan.

Leverancier van gecertificeerde compost

Comgoed houd – als leverancier van gecertificeerde compost – de eisen die de VVAK stelt, nauwlettend in de gaten. Wij gaan mee in de nieuwe eisen en zorgen we ervoor dat onze producten goedgekeurd zijn volgens het VVAK om hoge kwaliteit en duurzaamheid te garanderen. Wilt u meer weten  over het VVAK of hoe Comgoed daarin voldoet? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag verder.

02

Neem contact op

Contact via de telefoon
+31(0)187 65 00 04
nu online

  Compost

  Champost

  Biomassa

  Grond- en reststoffen

  Meststoffen

  X Sluiten

  Compost

  Champost

  Biomassa

  Grond- en reststoffen

  Meststoffen