01

BioBoost

Dit project wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020 vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer 2S01-038 en door de provincie West-Vlaanderen (BE) en de provincie Zuid-Holland (NL).

BioBoost

https://www.bioboosteurope.com/nl

Dit project heeft als doel om een biobased ontwikkeling van de tuinbouw in Europa te stimuleren. In het BioBoost project werken triple-helix partners uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk samen om de ontwikkeling van een biobased economie in de tuinbouw te stimuleren.

BioBoost gaat uit van de noodzaak van een milieuvriendelijk en hernieuwbare glastuinbouw economie door plantaardige hulpbronnen op een meer duurzame, efficiënte en geïntegreerde manier te benutten. Hoewel de tuinbouw veel maatschappelijke voordelen biedt, wordt de noodzaak van een overgang naar een biobased economie tot nu toe grotendeels over het hoofd gezien.

Er is veel potentieel voor een biobased ontwikkeling in de tuinbouw, maar de ontwikkeling, het testen en gebruiken van groene innovaties is relatief beperkt. Dit is veelal het gevolg van suboptimale samenwerking tussen onderzoekers, het MKB, moeizame financiering en het ontbreken van interdisciplinair werken en effectieve ondersteunende strategieën.

Ook ontwikkelt het project activiteiten ter versterking van de samenwerking van bedrijven in de tuinbouw, onderzoekers en overheden in de drie Europese tuinbouwregio’s. In het Verenigd Koninkrijk is dit het Lea Valley gebied met verwante gebieden in Kent, in België de regio Roeselare en in Nederland de regio Westland.  Daarnaast biedt het project hulp aan mkb-bedrijven in deze regio’s om nieuwe concepten en producten te ontwikkelen, die plantenresten of planteninhoudsstoffen benutten voor bijvoorbeeld de voedsel- en diervoederindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie of voor bouwmaterialen.

Op basis van de ervaringen binnen het project en elders in de Europese Unie, willen de projectpartners een aanpak ontwikkelen die breder kan worden geïmplementeerd. Zo willen zij de ontwikkeling van een bio-economie in de tuinbouwsector te stimuleren. Een dergelijke ontwikkeling betekent een win-win situatie voor het milieu en de economie. Tuinbouwafvalstromen zullen worden verminderd en voornamelijk worden (her)gebruikt als basismateriaal voor nieuwe toepassingen en producten. Dit verbetert hulpbronnenefficiëntie en de circulaire economie. Dat is positief voor het milieu en voor de bestrijding van de klimaatverandering. Aan de andere kant kan hoogwaardig gebruik van deze afvalstromen  leiden tot extra inkomsten voor de tuinbouwsector en haar economische zekerheid versterken.

Rol van Comgoed Biomassa BV

Voor de ontwikkeling van spaanplaat van groene afval wordt door Comgoed een kleinschalige productie-eenheid getest en de individuele processtappen. Dit is een noodzakelijk tussenstap tussen laboratoriumproeven en de bouw van een full scale fabriek na afloop van het project.

De processtappen worden getest met het oog op kwaliteitseisen van spaanplaatproducten, effectiviteit van technieken en methoden, logistiek, energieverbruik en milieu-invloed.

Deze activiteit is gestart eind 2018.

Partners:

BioBoost is een samenwerking tussen 10 partners uit Nederland, Verenigd Koninkrijk en België. Lead partner Is de gemeente Westland (NL). Partners zijn: Katholieke Universiteit van België (Vives-BE), Instituut voor Landbouw, Visserij en Onderzoek (ILVO-BE), Kenniscentrum Plantenstoffen (NL), National Institute of Agricultaral Botany (NIAB -UK), Inagro (BE), Tomabel (BE), Comgoed (NL), Sustainable Protein (NL) en Epping Forrest District Councel (UK).

Budget:

Het budget voor BioBoost bedraagt € 5.873.742,83. De EU ondersteunt het project met een subsidie uit het Interreg 2 zeeën programma van € 3.381.512,83 (57,57%).

Observers:

Abbey View Produce (UK), Biobased Delta Zuid-Holland (NL), Impuls Zeeland (NL), POM-Vlaanderen(B), Vegepolys (F)

Duur van het project:

BioBoost loopt van januari 2017 tot en met juni 2020.

Financiering:

Dit project wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020 vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder subsidiecontractnummer 2S01-038 en door de provincie West-Vlaanderen (BE) en de provincie Zuid-Holland (NL).

02

Neem contact op

Contact via de telefoon
+31(0)187 65 00 04

  Compost

  Champost

  Biomassa

  Grond- en reststoffen

  Meststoffen

  X Sluiten

  Compost

  Champost

  Biomassa

  Grond- en reststoffen

  Meststoffen