01

Een verhaal over: DES B.V

DES B.V. is gericht op het verduurzamen van de energievoorziening van de deelnemende tuinbouwbedrijven.  Het samenwerkingsverband van de telers in Sirjansland heeft een uniek duurzaam energieproject gerealiseerd waarbij aardgas wordt bespaard en groene CO2 in de teelt wordt gebruikt. De DES is opgericht door DT van Noord tomaten, Prominent Grevelingen tomaten en Gebroeders van Duijn aubergines.

Pleun van Duijn, één van de deelnemers van DES, : “het tuinbouwgebied in Sirjansland is zo’n 20 jaar geleden ontstaan. Een jaar of 5 geleden werd bij de telers duidelijk dat we richting transitie van het energiegebruik moesten gaan. Op dat moment kwamen namelijk al de eerste signalen uit de markt, maatschappij en overheid dat er alternatieven voor aardgas moesten komen. Waarbij wij als telers behoefte hadden aan een totaaloplossing waarin CO2 ook werd meegenomen. Aardwarmte en bio vergisting leek voor ons niet haalbaar.

De installatie die inmiddels draait is het gevolg van zeer veel keuzes die we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Vanaf de start was voor ons duidelijk dat we wilden gaan werken met lokale laagwaardige biomassa als brandstof voor onze installatie. We kwamen in contact met Comgoed Biomassa en er bleek sprake van een goede klik. Met de kennis van biomassa die Comgoed in huis heeft bleken zij een zeer waardevolle toevoeging voor ons project. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een hechte samenwerking. Tot op de dag van vandaag zijn we blij met deze keuze, want de beschikking over de juiste biomassa, op tijd geleverd is een vak apart. Comgoed ontzorgt onze centrale wat betreft de aanvoer van biomassa en heeft het juiste netwerk en overzicht wat betreft aanbod en vraag biomassa”

Voor wat betreft de brandstof wilde de DES en Comgoed Biomassa zich niet sec vastleggen op één type biomassa. Uit de gezamenlijk uitgevoerde haalbaarheidsstudies kwam naar voren dat het gebruik van onder andere chips en shreds het meest kansrijk waren. Op deze brandstofmix wordt momenteel ook gedraaid. Dagelijks wordt de biomassa met walking floors en containerauto’s aangevoerd. De loopkraan zorgt dat de geleverde biomassa wordt gemengd en in voorraad wordt gelegd voor latere voeding van de biomassa-installatie.

Als Comgoed Biomassa hebben we het vertrouwen gekregen om gedurende 12 jaar de biomassaleveringen te verzorgen. De biomassa die bij de DES wordt ingezet bij is biomassa wat vrijkomt bij het verzorgen en uitdunnen van bomen en struiken langs straten, dijken, sloten en waterwegen. Ook houtsnippers en groen wat vrijkomt bij gemeentes en hoveniersbedrijven wordt benut. In alle gevallen betreft het veelal laagwaardige biomassa die niet direct geschikt is toepassing in de papier- & spaanplaatindustrie. Deze biomassa werd vorig jaar deels niet benut en indien wel benut getransporteerd naar biomassacentrales in het buitenland.

De duurzaamheidswinst?
“Vermindering van 12 miljoen kg fossiele CO2 uitstoot per jaar” en “Besparing van 6,5 miljoen m³ aardgas per jaar”

https://www.youtube.com/watch?v=zbyK1B5jbzs&feature=youtu.be

02

Neem contact op

Contact via de telefoon
+31(0)187 65 00 04
nu online

  Comgoed Biomassa BV
  Oudelandsedijk 4, 3247 LJ Dirksland | BTW: NL851231652B01 | KvK: 54259134 | IBAN: NL04INGB0005301774 | Bic. INGBNL2A

  Comgoed Transport BV
  Oudelandsedijk 4, 3247 LJ Dirksland | BTW: NL810882000B01 | KvK: 22032328 | IBAN: NL56INGB0008371761 | Bic. INGBNL2A

  Compost

  Champost

  Biomassa

  Grond- en reststoffen

  Meststoffen

  X Sluiten

  Compost

  Champost

  Biomassa

  Grond- en reststoffen

  Meststoffen