• en
  • nl
  • de

Comgoed Grond- & Reststoffen ziet uw reststroom als grondstof

In de voedings- en genotsmiddelen industrie komen op grote schaal reststromen vrij. De toenemende behoefte aan gemaksvoeding vertaalt zich in groeiende bergen reststoffen; van uienschillen en broccolistelen tot zetmeelbrij. Een groot deel van deze reststromen eindigt bij de afvalverwerker. Dat is zonde van het geld, de energie en het milieu. Een optimaal benutten van deze reststromen is daarom een aandachtspunt voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Comgoed Grond- & Reststoffen werkt graag, samen met u, aan een zo optimaal mogelijk gebruik van uw beschikbare reststroom. Wij zetten in op een zo hoogwaardig mogelijke valorisatie van uw reststromen.

Met Comgoed Grond- & Reststoffen heeft u vaste grond onder de voeten

In de civiele sector komt op grote schaal grond vrij. Of er is juist een flink tekort. Comgoed Grond- & Reststoffen werpt zich op als flexibele partner in het afvoeren of leveren van zand en grond. Met deze inkoop en verkoop, richten wij ons vooral op marktpartijen binnen de civiele sector. Met ons duurzame programma kunnen wij u veelzijdig van dienst zijn.

Of u nu als projectontwikkelaar op zoek bent naar de juiste mix van zand en grond, of als hovenier een tekort hebt aan grondstoffen; Comgoed Grond- & Reststoffen levert grond, bomengrond, bomenzand, turf, molmmest, puin en dijkenklei. Snelle levering en deskundig advies is onze kracht.

Kortom: Comgoed Grond- & Reststoffen richt zich op het afvoeren en duurzaam hergebruiken van vrijkomende grond- en reststoffen.

De oplossing voor iedere reststof
De oplossing voor iedere reststof