• en
  • nl
  • de

Groenvoorziening

Een vruchtbare en humusrijke bodem is de beste garantie voor jarenlang groenplezier. Een goede tuingrond moet in staat zijn aan de wortels zowel water, lucht als voedingsstoffen te leveren. Compost levert de noodzakelijke voedingsstoffen en zorgt voor een goede bodemstructuur door het verhogen van het humusgehalte van de bodem.

Compost is daarom binnen de groensector één van de meest vanzelfsprekende bodemverbeteraars.

Comgoed Compost adviseert op het gebied van bodemverbetering met verschillende soorten gft-compost en groencompost. Wij leveren de compost op maat. Al onze producten zijn voorzien van de benodigde certificaten en analyserapporten.

Daarnaast kan Comgoed Grond- & Reststoffen u ook voorzien in uw vraag naar bodemproducten zoals bomengrond, bomenzand en turf. Ook kunnen wij u oplossingen bieden voor uw groenafval.