• en
  • nl
  • de

Akkerbouw

Goede landbouwgrond vraagt meer dan bemesting met stikstof, fosfaat en kalium. Het behoud en de opbouw van voldoende organische stof in de bodem zijn van essentieel belang voor een goede bodemvruchtbaarheid. Organische stof zorgt voor een actief bodemleven. Daarnaast zorgt organische stof voor het vasthouden van voedingsstoffen en water, daarnaast verbetert de bodemstructuur.

Voor een goede bodemvruchtbaarheid op de lange termijn dient dan ook organische stof te worden toegevoegd. Vanwege de meststoffenwetgeving gebeurt dit het beste met producten die zo weinig mogelijk stikstof en fosfaat en tegelijkertijd zo veel mogelijk stabiele organische stof bevatten. Compost heeft hiervoor de ideale eigenschappen.

Door een juiste toepassing van compost blijft de bodemvruchtbaarheid op peil en haalt u het maximale rendement uit uw percelen.

Comgoed Compost adviseert op het gebied van bodemverbetering met verschillende soorten compost. Wij leveren de compost op maat. Al onze producten voldoen aan de normen van keurcompost. Dankzij ons beschikt u over de benodigde certificaten en analyserapporten.