• en
  • nl
  • de

Comgoed Biomassa: Door de bomen het bos weer zien!

Klimaatverandering is sinds de jaren ’70 uitgegroeid tot een wereldwijd probleem. Een belangrijke boosdoener is grootschalige verbranding van fossiele grondstoffen (kolen, gas en olie). De gassen die hierbij vrijkomen, verstoren de kringloop en versterken het broeikaseffect. Overal stijgt hierdoor de temperatuur, met allerlei gevolgen: toenemende droogte, smeltend poolijs en een stijgende zeespiegel.

CO2-neutraal met biomassa

Het alternatief gebruiken we al sinds de ontdekking van het vuur: biomassa. Beter bekend als hout. Biomassa is een verzamelnaam voor het biologisch afbreekbare gedeelte van organisch materiaal. Ook hier komt bij de verbranding CO2 (koolstofdioxide) vrij, maar deze maakt deel uit van de CO2-kringloop op de wereld. Andere bomen nemen het vrijkomende gas weer op. Stoken met biomassa is dus CO2-neutraal!

Voordelig en duurzaam

Comgoed Biomassa levert drie soorten biomassa: houtpellets, houtchips en geshredderd groen. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Tot onze klanten behoren verschillende industriële biomassacentrales, maar ook afnemers met semi-industriële biomassacentrales die bij boeren, tuinders, zwembaden, sauna’s, scholen en MKB-bedrijven in gebruik zijn.

Comgoed Biomassa levert biomassaproducten van welke de herkomst bekend is. De producten worden daarnaast nauwkeurig gecontroleerd op kwaliteit.

De duurzame energie van morgen
De duurzame energie van morgen